10-12-08

Alle wegen leiden naar Compostela

Op 10 december 2008 is in het parochieblad van Zelzate is alvast deze tekst gepubliceerd :


Alle wegen leiden naar Compostela

Pelgrims trekken vanuit heel Europa naar Santiago in het noorden van Spanje. Vanuit Zelzate zijn er mensen naar Santiago de Compostela gereisd. De enen hebben de Sint-Jacobsweg te voet afgelegd. Anderen hebben meer dan 2000 km gefietst om naar deze stad van werelderfgoed te komen. Nog anderen hebben er een reis met de toerbus van gemaakt.
De Camino is als Middeleeuwse bedevaartsroute is rijk aan cultureel erfgoed.


Op dinsdag 27 januari 2009 gaat in Zelzate een Santiago avond door.
In de avond zal een sprekerspanel de pelgrimstocht belichten.
De sprekers zullen vertellen hoe zij deze tocht beleefd hebben en wat ervan bij gebleven is.
De avond gaat door in de Kring, Kerkstraat, Zelzate, om 20 uur. Deuren open om 19u30.
Alle opbrengsten van de avond zijn bestemd voor projecten van OXFAM.

 

18:24 Gepost door G.U.Y. in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-12-08

Achterblijven, een drama ?

Peter Verlinden sprak in ZelzateDinsdagavond 25 november is Peter Verlinden op uitnodiging van het Davidsfonds in Zelzate. Meerdere leden en niet-leden zijn geïnteresseerd over wat zich in Congo afspeelt en komen die avond naar de Parochiale Kring. Aan de inschrijftafel liggen boeken die de spreker geschreven heeft. Er staat een groot projectiescherm op het podium. Er staat een beamer klaar, en een laptop. Er hangt links een landkaart van Congo.

Peter Verlinden is VRT-journalist, en heeft meerdere boeken over Congo gepubliceerd. In zijn spreekbeurt brengt hij een boek in de belangstelling: Achterblijven in Congo, een drama voor de Congolezen ?

Hij opent met een reportage die hij eind vorig jaar in een vluchtelingen kamp in Goma maakte. En dan gaat hij verder met verschillende getuigenissen van de Congolozen zelf. Hij brengt de herinneringen die als het ware een spiegelbeeld zijn van de herinneringen van de Belgen die 50 jaar geleden in Congo werkten.

Het blijft me bij dat de "Belgen" niet die kolonisatoren waren die met de zweep, met de chicotte de Congolezen tot hun slaaf maakten, maar die als een vader, of als een nonkel voor hen zorgden. De spreker toonde de enorme vlucht die de economische infrastructuur in de jaren 50 maakte. Een sprong voorwaarts die zich later in de 20ste eeuw niet meer herhaalde. Het blijft me ook bij dat de onafhankelijkheid de Congolezen niet gebracht heeft, wat ze ervan verwachten.

In het vragenuurtje na de eigenlijke presentatie wist Peter Verlinden nog vele van onze vragen te duiden en toe te lichten. De bedenkingen en opmerkingen van de mensen uit het publiek, die de situatie ginder goed kennen, verleenden aan de lezing nog meer diepgang.

Voor iemand als ik, die nooit in Congo geweest is, was dit een leerrijke avond. Iedereen die er was heeft een beter begrip gekregen van hoe het Congolese volk vandaag tegen ons aankijkt.


Verschenen in het parochieblad de 3 december 2008.
Foto uit de reeks van Marc Bracke.

12:45 Gepost door G.U.Y. in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelzate, davidsfonds |  Facebook |

05-11-08

Een kruisweg in herstel.

In kerken vindt men altijd de kruisweg die de tocht van Jezus naar de Calvarieberg uitbeeldt. De verschillende staties van die tocht nodigen ons uit tot meditatie en gebed. De kruisweg in onze kerk van Zelzate-West is geschilderd op houten panelen. We hebben die kruisweg in bruikleen.

Zelzate uitleg over restauratieLang geleden, onder pastoor Van de Velde hing in de kerk een kruisweg die op canvas geschilderd was. Die kruisweg was ondertussen sterk gehavend. De schilderijen waren op zolder terecht gekomen. De doeken waren vies, vuil, gehavend en gescheurd. De kruisweg is ondertussen niet eens meer volledig.
En nu worden de overblijvende doeken gerestaureerd. Veerle Scheerlinck en Frank Pauwels vertelden ons hoe zo een restauratie verloopt. Dat is een werk van jaren. Een geduldwerk. Vooraf wordt een studie gemaakt van de staat van het schilderij. De doeken moeten gereinigd worden. De bovenste vernislaag wordt verwijderd. De achterkant van het schilderij wordt herdoekt. De gaten worden geplamuurd.

Zoiets herstellen vraagt heel wat vakkennis. De opleiding als restaurateur duurt zo maar even 9 jaar. Die opleiding omvat heel wat theorie, materiaalkennis en technieken.

We weten niet wie ooit onze kruisweg geschilderd is. De werken zijn niet gesigneerd. In de archieven vinden we geen aankoop of opdracht terug. Wel is duidelijk dat er verschillende mensen aan geschilderd hebben.


Een van de werken is ondertussen volledig gerestaureerd. We hopen het nog dit jaar in onze kerk te kunnen hangen.

18:45 Gepost door G.U.Y. in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelzate |  Facebook |

22-10-08

Met de parochie Zelzate West op stap in Gent

Woensdag 27 augustus 2008, was de dag van onze parochieuitstap.
Met 43 trokken we naar Gent. De lijnbus was ineens overvol.
Ons uitstapje bestond uit 3 delen:

Guido nam de foto in GentWe begonnen aan de St.Jacobskerk en wandelden door de kuip van Gent. Guido, de dirigent van ons koor, was de gids. Hij had heel wat opgezocht en kruidde zijn uitleg met leuke anecdotes. We hoorden het verhaal van rijke burgers die zo veel geld hadden dat ze "steen"-rijk waren. Ze woonden in stenen huizen. De gewone mensen verenigd in gilden woonden in houten huizen. Vier wachters op de toren van het Belfort hielden permanent de stad in de gaten om alarm te slaan als er brand uitbrak. Bij verschillende gebouwen en monumenten wees Guido ons gezelschap op wat authentiek was, en wat er later bijgebouwd was. Zo zagen we met eigen ogen het verschil tussen wat uit de Middeleeuwen dateert, en wat er voor de wereldtentoonstelling van 1913 bijgebouwd was. En Gent verandert nog steeds. In de Werregarenstraat zagen we de grafitti spuiters bezig.
Bij Jacob van Artevelde namen we een halfuur pauze, en nadien stapte we langs de Kraanlei naar de Graslei.

De rondvaart was het 2de gedeelte van onze uitstap. We zaten met zijn allen in een grote boot, die ons over de Leie en de Lieve bracht. De stuurman vertelde ondertussen over de gebouwen die we langs de waterkant zagen. Gent als textielstad. De wollen lakens in de Middeleeuwen, met de gilden. De heropleving in de 18de eeuw toen Lieven Bauwens de aanzet gaf om met stoom aangedreven machines te spinnen. De bedrijfsgebouwen zijn ondertussen wooneenheden of hotels.

En voor het derde gedeelde wandelden we naar de Poortakker, naar het Monasterium. We gingen gezellig tafelen in een gelegenheid aan de Oude Houtlei. Ooit was het een begijnhof, later een slotklooster. En nu is het een restaurant en een hotel, waar we lekker van een half vergeten kloosterkeuken konden eten.

Ja, soms ruikt de aarde naar een stukje hemel.


Tekst verscheen in Kerk en Leven van 3 september 2008.
Tekst is ook op de website van Dekenaat Evergem gepubliceerd.

20:52 Gepost door G.U.Y. in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-09-08

Bedevaart naar Stoepe

Stoepe Bedevaart 2008De parochies van Zelzate en Rieme op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw te Stoepe.

Jaarlijks gaan in Stoepe Ertvelde, de Stoepedagen door. Deze vormen een noveen, een negendaagse die begint op 8 september. 8 september is de verjaardag van Onze Lieve Vrouw. Tijdens deze dagen worden we weer jong, en vinden we onze Moeder weer.
Met onze parochies trokken we op de 2de Stoepedag, op 9 september, naar het kapelhof. Er was een autobus ingelegd, en anderen waren er naar toe gefietst.

Onze pastoor leidde ons in de ommegang langs de vijftien mysteriekapelletjes. Telkens duidde hij op de betekenis die het uitgebeelde tafereel voor ons nu heeft.

Na de ommegang was het de eucharistieviering. Onze parochiekoren luisterden die viering op. Het mooi gezongen Magnificat vormde ook het onderwerp van de preek. In de viering dachten we aan Maria, als een gelovige strijdende vrouw, die aan de kant staat van de kleinen, de geringen. Zo een boodschap, een oproep om aan de kant van Jezus, haar Zoon te staan, kregen we bij de zending mee.

Het geeft moed en sterkte dat we met zovelen op bedevaart konden gaan.

Tekst verscheen in het parochieblad van 17 september 2008.

11:42 Gepost door G.U.Y. in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

16-06-07

Kleine engelen brengen hemelse muziek.

Serafijntjes Bedene (Small)We mochten op 28 april de mis vieren met de “Serafijntjes” uit Bredene. Dit jongerenkoor bracht ons gregoriaanse gezangen.

De tijd na Pasen geeft ons vertrouwen en geloof. En dat brengen we in de Eucharistievieringen tot uiting. Helemaal mooi wordt het als we ons in de viering ondersteund weten door anderen. Dan voelen we pure vreugde.

Op die zaterdag 28 april is er om 18u30 voorin meer plaats voorzien in de kerk. Er staan naast de organist een paar extra rijen stoelen. Onze koorleider neemt met ons een aantal liederen door. En dan wordt het stil.

Een processie van jongens en meisjes in witte koorklederen gaat de misdienaars en de pastoor al zingend voor. De stemmen brengen etherische muziek, die zo sereen overkomt. De pastoor leidt dan de misviering in en ons volwassenenkoor zingt het lied van Christus die verrezen is.

Bij het Ontferm U Onzer, gaan de Serafijntjes dan over naar het gregoriaans gezongen Kyrie. Hun koorleidster betrekt er de volledige gemeenschap in. En dat gaat zo door als we de eeuwenoude tekst van het Gloria horen en meezingen. Na de lezing waarin we horen wat de apostelen Paulus en Barnabas tegenkwamen, zingen we met het volwassenenkoor Alleluja om Christus die ons voorgegaan is. De misdienaars brengen dan het boek met de evangeliën naar voren. De pastoor leest de boodschap: Ik ken mijn schapen en mijn schapen volgen mij.

Zo een verbondenheid in kerk en geloof wordt door het jongeren koor extra benadrukt met een wondermooi uitgevoerd Alleluja. En de pastoor licht in zijn sermoen ons geloof toe.
Ook tijdens de offerande zingen we over de verlossing en de verrijzenis. En bij het Sanctus laat we weer de mooie stemmen van het jongerenkoor over ons heen komen, en worden zo voorbereid op het hooggebed.
We beleven opnieuw het Laatste Avondmaal, en bidden daarna het Onze Vader. Nadien is het weer de beurt aan het jongerenkoor om het Agnus Dei, het Lam Gods te laten weerklinken in ons kleine kerkje. Verenigd met de Heer en met elkaar kunnen we dit in de communie tot uiting brengen. De Serafijntjes brengen ons nadien het wondere mooie lied van Maria, als koningin. Het Salve Regina dringt als communielied diep tot ons door.
Daarna past een stiltemoment. De priester geeft ons dan de zending mee, en met zijn allen brengen we rechtopstaand het lied “U zij de glorie”.

Het past natuurlijk de kinderen van Bredene en hun begeleiders te bedanken met een enthousiast hand geklap. En handgeklap is ook bestemd voor de anderen die wekelijks met hun muziek ons vieringen opluisteren. Als de pastoor ons daarvoor uitnodigt, gaan we daar graag en enthousiast op in.

Verrijkt en blij kunnen we de viering afsluiten.


De betrokken tekst verscheen in het parochieblad van 9 mei. In de editie van de week nadien, zijn er de foto's genomen door Guido Hoste gepubliceerd.

11:04 Gepost door G.U.Y. in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelzate, parochie |  Facebook |