29-05-04

De wijk Klein Rusland in Zelzate WEST

De eerste bewoners van Klein Rusland:

Toen in 1920 de Aluminium, Kuhlman, Petrofina, Burt Boulton en Haywood Limited besloten werkmanswoningen te bouwen in de nabijheid van hun fabrieken, werd er een vergadering bijeengeroepen tot het oprichten van een maatschappij. 

De stichtingsvergadering was 14 oktober 1920 met als president Jozef De Tilloux en als administratiedirecteurs: L.Bunteel, A.Couder, E.Theulier, L.Addison en Dimitri Peniakoff. Gewestelijk afgevaardigde was J. De Meyer. De maatschappij kreeg de naam "Société Coopérative Locale Habitation à Bon Marché de Selsaete" en kwam onder toezicht van de Nationale Maatschappij voor Huisvesting.  

Die maatschappij gaf opdracht aan Huib Hoste de plannen te ontwerpen voor een nieuwe deels experimentele tuinwijk.  

De aannemer van de werken was Napoléon De Meyer. Namens de opdrachtgevende firma controleerde  ingenieur Alexis Veretennicoff de opbouw. 

En in 1921 al kwamen de eerste inwoners aan.

 

Huib Hoste,
De architect van Klein Rusland.

Huib Hoste is een Westvlaams architect, geboren in Brugge in 1881. Hij had gestudeerd aan de universiteit van Gent. In zijn eerste projekten bouwde hij zuiver neo-gotisch. Dat zijn dan bakstenen gebouwen met zadeldak en voorzien van trapgevels, of spitse dakkapellen. Puntige en hoekige bouw was het, af en toe opgefleurd met bogen boven de ramen. Dat was typisch voor de bouw in die tijd. Kijk bijvoorbeeld naar het voormalig tolkantoor en het bruggehuis.

Tijdens de eerste wereldoorlog was de familie Hoste in Nederland. Huib Hoste werkte toen als journalist voor “De Telegraaf”. Ginds werd hij overweldigd door de abstracte kunst en heldere eenvoud van het modernisme. Daarnaast voelde hij dat het gemeenschapsgevoel onder de mensen snel en onherroepelijk weg ebde. Als architect wou hij daar iets aan doen. En zo had hij de opdracht aanvaard  een tuinwijk in Zelzate te ontwerpen. Als bouwmeester, beheerste Hoste technieken waarbij met asbeton en bekisting snel en goedkoop gebouwd kon worden. Hij wou ruimtes organisch groeperen. Symmetrie was bij hem niet belangrijk. Esthetiek vond hij niet noodzakelijk. Ornamenten zijn vaak nutteloze onderdelen en moeten gemeden worden. Dit trachtte hij te realiseren in de wijk die we nu Klein Rusland noemen.

Het projekt Zelzate liep van 1921 tot 1923.

Huib Hoste was een man die niet zweeg, maar vertelde waar hij voor stond. Hij werd tijdens zijn leven vaak miskend. Ondanks vele tegenslagen bleef hij consequent.

In 1957 overleed hij. Hij heeft geen grote palmares van realisaties. Toch noemde een schrijver hem een architect, te groot voor arm Vlaanderen.

Wij kunnen ons dan ook hier in Zelzate gelukkig prijzen, dat hier een stukje cultureel erfgoed van hem staat. Met Klein Rusland hebben we hier kunst op het niveau van een Mondriaan.

 

Napoleon De Meyer,
Zijn firma bouwde Klein Rusland.

 Napoleon De Meyer was een echte Zelzatenaar. Hij is er geboren en gestorven. Dertig jaar lang was hij eerste schepen van Zelzate. Beroepsmatig leidde hij zijn bouwfirma. Hij was opgeleid als technisch ingenieur. Hij kon goed met nieuwe materialen omgaan, Terwijl zijn vader bij het klassiekere metselwerk bleef, zocht de zoon het meer in gewapend beton. Samenwerking tussen de bouwfirma en de modernistische architect is dan ook niet vreemd. 164 huisjes werden door zijn firma gezet vanaf 1921 in opdracht van de huisvestingsmaatschappij.

De straat die zijn naam gekregen heeft ligt overigens niet in de wijk Klein Rusland.


 

 

(Bronnen: tekst geschreven door René Clemminck, verschillende werken uit de Stadsbibliotheek van Gent, De Turfsteker, geraadpleegd in de bibliotheek van Zelzate)


08:18 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.