11-12-04

Eerlijke handel

Handel in respect, was het thema voor de geschenkenbeurs die in het weekend van 4 en 5 december in de zaal aan de Assenede Steenweg plaats vond.
De zaal is gelegen achter VZW Grenzeloos en biedt daardoor een unieke plaats om de beurs in te richten en andere organisaties uit te nodigen.
Voor de zaterdagavond is de groep "Sas Chante" uitgenodigd. Die groep komt van vlak over de grens, vanuit Sas van Gent.
De organisatoren hadden voor de zatermiddag, twee djembé sessies gepland. Een extra reden om naar de voormalige parochiezaal te trekken. De liefhebbers van Djembé trekken naar een apart lokaal.
De andere bezoekers gaan de grote zaal binnen. Het is zo tegen drie uur al redelijk druk. De kanten zijn ingenomen door de verschillende stands. Links van ons zijn het
voorwerpen uit verschillende landen, uit andere continenten. Het accent ligt op gebruiksvoorwerpen, die zo mooi zijn dat ze als geschenk gegeven kunnen worden. Mooie
stoffen, een theepot van een bijzondere vorm, glazen voor fris- en andere dranken, en zo meer. De liefhebbers van aroma's en geuren, komen ook aan hun trekken, door een rijk aanbod aan wierook. En ik zou nog de liefhebsters van sieraden vergeten. Kortom een rijk scala aan geschenken vult de tafels aan de linkerkant van de zaal. De ruimte voor het podium neemt de wereldwinkel in met haar aanbod aan verbruiksartikelen. Dranken als wijn en vruchtensappen zijn er. Koffie, het product waarmee OXFAM-Wereldwinkels gestart is, is er natuurlijk ook. Honing geeft ook acte de présence, en soms ongewone combinaties als honing met mosterd. Of was het nu mosterd met honing? Terwijl we naar de produkten kijken, krijgen we op een televisiescherm achtergrondinformatie over fair trade. Vanzelfsprekend geven ook de medewerkers grondige uitleg, en tevens stellen ze brochures ter beschikking.
De rechterkant van de zaal wordt ingenomen door drie andere organisaties. UNICEF, het kinderfonds der Verenigde Naties tracht hier voor haar thematiek de aandacht de vragen. In deze tijd van het jaar is het steeds interessant om kerst- en nieuwsjaarkaarten te kunnen kopen.
De adventstijd associeren we reeds jaren met Welzijnszorg. Dit jaar vraagt die aandacht voor de huisvestingsproblematiek. Die aandacht wordt ondersteund met een handtekeningcampagne.
Een derde organisatie is dan de Bond Zonder Naam, die we allemaal al kennen van haar kaarsen, en vooral van haar spreuken.
Het rijke aanbod, enigszins wars van consumentisme, maar gericht naar eerlijkheid en bedachtzaamheid omringt de middentafels.
De tafels zijn mooi opgesierd met een plantje en een kaars.
In de donkere dagen van dit jaar, zijn we weinig buiten en zien we elkaar en onze buren niet zoveel. Zo een geschenkenbeurs is dan tevens een ontmoetingsplaats waar we elkaar een beetje kunnen bijpraten.
We krijgen ook een spel in de vorm van een vragenlijst. Dat spel gaat door middel van multiple choice vragen dieper in op de betekenis van eerlijke handel. Eerlijke handel is de bestaansreden van de wereldwinkels.
P.S. Voor degene die er niet bij konden zijn: op 11 december 2004, gaat er in de kring in de Kerkstraat een kerstmarkt door, waar dezelfde organisaties aanwezig zijn.


De tekst is gepubliceerd in Kerk en Leven d.d. 8 december 2004

06:41 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-04

Naamafroeping in Sint Antonius

Veilig dicht bij de naam van God.
Op zaterdag 27 november 2004 is het niet zo rustig voor de mis van half zeven. Vooraan in de kerk zitten een dertigtal kinderen.
De advent is begonnen, daarmee begint ook het kerkelijk jaar, en de voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. Niet vreemd om op zo een dag tot de naamafroeping van de vormelingen over te gaan. Als de dienst zal aanvangen wordt het stil en rustig. In het eerste lied duidt de dirigent al het belang van de naam aan, en even later wordt dat herhaald. Een heilige mis is steeds een viering waarin het samen zijn tot uiting komt. Dit wordt nu benadrukt door het samen bidden van het openingsgebed. In het kader van de vele jonge mensen wordt het Ontferm U onzer, aangepast verwoord. De eerste lezing kennen we allemaal. Het is de lezing van de zwaarden die tot ploegijzers omgesmeed worden. Dit oude verhaal heeft nog niets aan geldigheid ingeboet. In de tussenzang drukt het koor de alertheid en de hoop uit. En als de pastoor het evangelie voorleest, dringt de boodschap van Jezus en zijn wederkomst weer eens tot ons door. "Als een dief in de nacht" zijn woorden die niemand vergeet, die die tekst gehoord heeft.
Na het homilie waarin de pastoor de zin van de teksten en de viering uitlegt, is het de beurt aan de jongeren zelf nu. Zij lezen de voorbeden in groep gezamenlijk voor en worden daarin beaamd door het gebed van alle andere mensen die in de kerk zijn. De naam van God wordt door de jongeren in het licht gezet, en dat licht vormt de aanleiding voor het koor om daarmee het offerandelied tot uitdrukking te brengen.
De consecratie zelf wordt in stilte door ieder mee geleefd, en de essentie van ons geloof verwoorden we zoals gewoonlijk in een gezang. Na het stil moment voelen we de aanwezigheid van Jezus beter aan, en klein en groot bidt dan ook het Onze Vader volmondig mee. In alle sereniteit en na de vredeswens voor onze medemensen en geburen verenigen  we ons met Jezus en met zijn kerk in de communie. Dit contact met Zijn kracht, die aanraking is dan ook de grondgedachte van het communielied.
We mogen hopen dat onze vormelingen zich blijven inzetten voor hun droom,  zoals we het tesamen in het slotgebed uitspreken.


Deze tekst is opgenomen in nummer 49 van het weekblad. Het is dan aangevuld met een foto van een van de catechesegroepen.

07:45 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het Groenplein

Groenplein
In het westen van Zelzate ligt het Groenplein. Als je via een van de verkeersassen binnenkomt, zie je het plein niet. Het plein wordt ook niet aangedaan door bussen van De Lijn. Niemand komt er tenzij die iemand er iets te zoeken heeft. Gelukkig zijn er redenen om er te komen. Er zijn middenstanders en zelfstandigen gevestigd. Men vindt er een tandarts en huisartsen. Er zijn een aantal ontmoetingsplaatsen. En het plein vormt de kern van een woonwijk.
Over het plein was vroeger niet veel te vertellen. Het was eerder een grauw dan een groen plein.
Gelukkig voor de omwonenden is daar nu verandering in gekomen. Wegen- en rioleringswerken vormden de aanleiding om ook de funktie van het plein te herwaarderen.
De werken zijn aan de hand. Gelegenheid om eens na te gaan wat het allemaal wordt.
Laat het me om te beginnen even over het verleden hebben. Reeds jaren geleden stond het Groenplein op de agenda van de gemeenteraad. Het opvolgingsdossier van Martin Acke begint in 1996. De herinrichting had heel wat voeten in de aarde. De princiepebeslissing dateert van 2001. Het voorontwerp werd in 2002 besproken. In 2002 ook voerde het ACW een buurtonderzoek uit. Vele mensen van het Groenplein en omgeving uitten hun vragen en voorstellen. Het ACW bundelde dit tot een samenhangend pakket. Het geheel werd goed ontvangen. De burgemeester apprecieerde die inbreng. Vele punten konden immers zonder hoge financiële gevolgen uitgevoerd worden. In de gemeenteraad van 5 juni 2003 werd het ontwerp goed gekeurd.
Dan moesten de vergunningen nog in orde gebracht worden. Stilaan kwamen de adviezen in het tweede halfjaar van 2003 binnen. Meestal gunstig, als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Het Groenplein blijkt vroeger een fort geweest te zijn. Een archeoloog moest er dan ook bij zijn, voor het geval inzichtbrengende vondsten gedaan werden.
Om een lang verhaal kort te maken de eigentijdse invulling van de groene en sociale funktie is bestaanbaar.
Iedereen kan het nu zien. De werken zijn bezig. Enkel de beplanting moet nu nog.
Nu oogt het nog wat plat, weinig uitgesproken maar toch al kleurrijk.
Als je met je rug naar de Bond Moyson staat, komt links, dat is aan de kant van het Hoogbouwplein, een park. Daarbij hoort dan ook de waterpartij bij, en een gazon. Een boulevard scheidt het park van het grasplein. Bijna rechtvoor je is dan het evenementenplein voorzien. Dat is dan ook de parkeerruimte. En aan de kant van de Sparrenstraat komt dan weer een groen gedeelte. Het geheel is wordt omzoond met een grindpad. Er komt nog een dubbele rij bomen.
Het zal even wennen zijn aan de nieuwe verkeerssituatie. Er is niet veel wegbreedte voor de auto's voorzien.
Maar mooi wordt het zeker.
Nieuwsgierig hoe het er in de lente uit zal zien?


Deze tekst is opgenomen in nummer 49 van het weekblad. Het is dan aangevuld met een overzichtsfoto.

07:35 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |