17-02-06

Volwassen Geloof

We mochten op zaterdag 4 februari in onze parochie mevrouw Katrien Cocquyt ontvangen. Deze mevrouw uit Boekhoute is als parochieassis­tente lid van de dekenale stuurgroep. Zij kwam ons wegen voorstellen om naar een volwassen geloof te gaan. Geloven is nooit helemaal ver­worven. Het is niet af. We beginnen altijd opnieuw. En dit kunnen we doen te samen met de andere parochies van ons dekenaat. Ons dekenaat omvat de parochies van Assenede, Evergem en Zelzate. Een aantal gebeurtenissen in ons leven zijn gekenmerkt door de sacramenten. Nau­welijks geboren zijn we al gedoopt. Als we eenjaar of twaalf waren, zijn we in dat doopsel bevestigd en gevormd. Door onze wekelijkse bijeen­komsten in de Eucharistie viering, blijven we ons vormen en groeien in geloof. Toch is het geloof niet altijd meer de drijvende factor. We leven soms oppervlakkig zonder veel aandacht voor het religieuze. We kun­nen ons geloof verder ontwikkelen en vernieuwen, samen met mensen uit de andere parochies van ons dekenaat. Zo laten we onze eigen enggeestigheid varen voor een openheid om onze zending als christen in de wereld beter te begrijpen. Onder de titel "Nieuw beginnen - wegen naar volwassen geloof' krijgen we de kans om over het geloof en onze geloofservaringen te praten. De samenkomsten worden verder opge­hangen aan meditatie en bezinning. En vanzelfsprekend is er ook aan­dacht voor het gebed. De Sint-Antonius parochie mag als gastheer voor de vergaderingen optreden. Zij zijn gespreid over zes avonden en gaan door in de pastorie van Zelzate-West, Koningin Astridlaan 31. De datums zijn: de dinsdagen 21 -28 maart,4-11 -18-25 april 2006. Meer concrete informatie kan U vinden op de vouwbladen. Die liggen achter in de kerk. Voor deze dekenale organisatie zijn er vooraf ook nog infor­matie avonden in Evergem en Assenede.

Voor de site van het dekenaat KLIK HIER

22:06 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.