09-10-08

Het was feest

Het is 28 september. Vandaag komt de bisschop naar Zelzate-West. Het is spannend voor de medewerkers. Alles zal toch wel goed gaan? We hebben toch niets over het hoofd gezien? Er gaat toch wel genoeg belangstelling zijn?
De zaterdag zijn de kerk, de refter van de school en de zaal in De Brug in orde gebracht. De zondag van vroeg in de ochtend zijn Annie, Paula, Rita en anderen al bezig met hapjes klaar te maken voor de receptie. Wilfried houdt parkeerplaatsen vrij voor de genodigden, waaronder onze bisschop. De pastoor wacht buiten op de bisschop. Langzaam loopt de kerk vol. We hebben 250 misboekjes. En wat meer zitplaatsen. Vooraan hebben we wat stoelen vrijgehouden. Twee rijen voor de vormelingen, en daarachter nog plaats voor de kerkraad en de parochieploeg. Langs de andere kant hebben we plaats voor de burgerlijke overheden, zeg maar de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden.
De burgemeester komt aan. Als teken van zijn waardigheid heeft onze burgervader zijn sjerp omgegord. En dan komt de bisschop. Onze bisschop glimlacht, schudt de handen en trekt zich met de pastoor terug in de sakristij. Vooraan heeft het zangkoor plaats genomen. Voor deze gelegenheid is het een dubbel koor: het koor van de feestvierende Sint Antonius parochie, en het koor van de sympathiserende Sint Laurentiusparochie. Antoon, de organist en Guido, de dirigent zijn klaar om de gezangen te begeleiden en te leiden. De kerk is extra versierd. Binnen in de kerk heeft Marnik het beeld van Sint Antonius extra in de belangstelling geplaatst. En verschillende mensen laten speciaal noveenkaarsen van Sint Antonius van Padua branden. Ook vooraan bij het altaar, prijkt de beeltenis van Antonius met het kind Jezus.
Alle misboekjes zijn uitgedeeld. De viering gaat beginnen.
Onze misdienaars, onze pastoor en onze bisschop komen dan processiegewijs van de sacristij achterin de kerk door de middengang naar voren, naar het altaar.
Bisschop Luc van Looy gaat ons vandaag voor in de Eucharistieviering. Na zijn verwelkoming laat hij de lector aan het woord. De verbinding van gelezen teksten en gezangen verlenen meer diepgang aan het gebed. Onze eigen pastoor staat bescheiden de voorganger bij in de viering. Het is de bisschop die de dienst leidt en ons voorgaat in het gebed.
Op de receptieHet evangelie over de zoon die zich rebels opstelt en toch de wil van de vader doet, is zo herkenbaar voor onze parochie.
In zijn sermoen gaat de bisschop diep in op de heiligheid van Antonius. Hij belicht hem als de man van het gebed. De man die oog heeft voor iedereen, net zoals onze kerk de anderen welkom heet.
Als we aan het hooggebed beginnen roept de bisschop ons daartoe zingend op.
En het is daarna in de vredeswens veel handjes schudden. We zijn immers met meer mensen dan gewoonlijk in de kerk, op deze feestelijke zondag.
We bestaan als parochie al 75 jaar, en dan doet het geweldig deugd dat de jongere mensen zich uitdrukken met het lied “ Laat mij een ster zijn “. Het zinnetje “ik geloof in Gods droom en ik ga ervoor “ geeft de toekomst gestalte. We zijn met veel ouderen in onze parochie, en door dit lied horen we een nieuwe generatie klaar staan.
Na de mis volgt in de refter van de school nog een receptie. Walter, de voorzitter van de kerkfabriek, wijst er in zijn toespraak op dat het nu net ook de verjaardag van de bisschop is.
En ondertussen nemen vele mensen een kijkje naar de tentoongestelde foto's en teksten. Guido heeft 75 jaar parochie samengebracht en uitgebeeld in woord en beeld.
Na de receptie volgt dan nog een eetmaal in het centrum De Brug. Agnes, Paula en Lieve mochten 140 mensen welkom heten op het samenzijn met een goede en verzorgde maaltijd.
Op 28 september 2008 vierden we 75 jaar parochie als mijlpaal om onze kerkgemeenschap levend en dynamisch te houden.


Tekst verscheen in het parochieblad van 8 oktober, samen met foto's genomen door Monique Hoste.

16:19 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelzate |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.