25-06-07

Feest van Sint Antonius

HPIM9254 (Small)13 juni is de naamdag van Sint Antonius van Padua. Dat is dan een reden om in de misviering van 16 juni 2007 extra aandacht aan hem te besteden. Hij is immers de patroon heilige van de parochie van Zelzate West.
Iedereen kent Sint Antonius als de man van de verloren voorwerpen. Zijn betekenis gaat evenwel veel verder.
Bij het binnenkomen op deze zaterdagavond viering kan iedereen het beeld opmerken. Antonius is hier uitgebeeld als jonge man, met een bruine pij aan. Hij is omgord met de rozenkrans en draagt op zijn arm, het kind Jezus, ondersteund door een boek. Er brandt een extra kaars bij hem. En voor zijn beeltenis zijn bloemen geplaatst.
De eucharistie viering zal vandaag ook extra plechtig uitgevoerd worden, met wat meer ceremonie en wierook.
Antonius is geboren in Lissabon, en was een leerling van Sint Fransiscus. Vandaar het bruine habijt.
Je moet nu in de tijd eeuwen terug denken. De westerse samenleving was aan het evolueren van de krijgsheren, die in burchten leven, naar de gemeenten waar de mensen vrij met elkaar omgaan, en niet langer onder de knoet van feodale heren willen leven.
Figuren als Franciscus en Antonius dragen dan ook de boodschap van Christus op een andere manier uit. Hun manier van prediken is voor ons in onze parochie herkenbaar.
En we leven in België. Op het moment dat we buiten wilden gaan om de rondgang van de verschillende kapelletjes te maken, is het toch wel geweldig aan het regenen. Paula komt dan naar voren, en leidt ons met haar woorden langs de verschillende kapelletjes. Met woorden, want we blijven binnen.
Iedereen kent de kapelletjes, maar voor het geval het geheugen het laat afweten. Dit zijn ze:
1. Antonius deelt zijn brood met de armen
2. Antonius en de verloren dingen
3 Antonius de wonderdoener
4 Antonius predikt voor de vissen
5 Antonius en het heilig sacrament
6 Antonius en het kind Jezus
7 De verheerlijking van Antonius
Na de dienst, komen we dan nog samen in de pastorij, om wat na te praten, en ook nog om de jubileumviering van 75 jaar parochie Sint Antonius aan te voelen.


De tekst verschheen in het parochieblad van 20 juni 2007

10:07 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelzate, parochie |  Facebook |

16-06-07

Kleine engelen brengen hemelse muziek.

Serafijntjes Bedene (Small)We mochten op 28 april de mis vieren met de “Serafijntjes” uit Bredene. Dit jongerenkoor bracht ons gregoriaanse gezangen.

De tijd na Pasen geeft ons vertrouwen en geloof. En dat brengen we in de Eucharistievieringen tot uiting. Helemaal mooi wordt het als we ons in de viering ondersteund weten door anderen. Dan voelen we pure vreugde.

Op die zaterdag 28 april is er om 18u30 voorin meer plaats voorzien in de kerk. Er staan naast de organist een paar extra rijen stoelen. Onze koorleider neemt met ons een aantal liederen door. En dan wordt het stil.

Een processie van jongens en meisjes in witte koorklederen gaat de misdienaars en de pastoor al zingend voor. De stemmen brengen etherische muziek, die zo sereen overkomt. De pastoor leidt dan de misviering in en ons volwassenenkoor zingt het lied van Christus die verrezen is.

Bij het Ontferm U Onzer, gaan de Serafijntjes dan over naar het gregoriaans gezongen Kyrie. Hun koorleidster betrekt er de volledige gemeenschap in. En dat gaat zo door als we de eeuwenoude tekst van het Gloria horen en meezingen. Na de lezing waarin we horen wat de apostelen Paulus en Barnabas tegenkwamen, zingen we met het volwassenenkoor Alleluja om Christus die ons voorgegaan is. De misdienaars brengen dan het boek met de evangeliën naar voren. De pastoor leest de boodschap: Ik ken mijn schapen en mijn schapen volgen mij.

Zo een verbondenheid in kerk en geloof wordt door het jongeren koor extra benadrukt met een wondermooi uitgevoerd Alleluja. En de pastoor licht in zijn sermoen ons geloof toe.
Ook tijdens de offerande zingen we over de verlossing en de verrijzenis. En bij het Sanctus laat we weer de mooie stemmen van het jongerenkoor over ons heen komen, en worden zo voorbereid op het hooggebed.
We beleven opnieuw het Laatste Avondmaal, en bidden daarna het Onze Vader. Nadien is het weer de beurt aan het jongerenkoor om het Agnus Dei, het Lam Gods te laten weerklinken in ons kleine kerkje. Verenigd met de Heer en met elkaar kunnen we dit in de communie tot uiting brengen. De Serafijntjes brengen ons nadien het wondere mooie lied van Maria, als koningin. Het Salve Regina dringt als communielied diep tot ons door.
Daarna past een stiltemoment. De priester geeft ons dan de zending mee, en met zijn allen brengen we rechtopstaand het lied “U zij de glorie”.

Het past natuurlijk de kinderen van Bredene en hun begeleiders te bedanken met een enthousiast hand geklap. En handgeklap is ook bestemd voor de anderen die wekelijks met hun muziek ons vieringen opluisteren. Als de pastoor ons daarvoor uitnodigt, gaan we daar graag en enthousiast op in.

Verrijkt en blij kunnen we de viering afsluiten.


De betrokken tekst verscheen in het parochieblad van 9 mei. In de editie van de week nadien, zijn er de foto's genomen door Guido Hoste gepubliceerd.

11:04 Gepost door G.U.Y. in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelzate, parochie |  Facebook |

07-03-07

75 jaar, dat gaan we vieren.

Antonius34b

Op 9 april 1933 is de kerk in de Koningin Astridlaan ingewijd. Reken maar even uit. 1933 + 75 = 2008. Dit 75-jarig bestaan willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Integendeel, we willen laten zien dat we er gerust nog 75 jaar zullen kunnen bij doen.

Op maandag 19 februari kwam dan ook een vijftiental mensen bijeen om alvast daarover van gedachten te wisselen. Het is een groep gedragen door de kerkraad, de parochieploeg, de parochiale werken, de parochiale verenigingen. De parochieploeg heeft degelijk voorbereidend werk gedaan, en al kansen en mogelijkheden op papier gezet.

We besluiten om in drie versnellingen te werken.

In de eerste versnelling zijn we al. Dit is de fase van gedachten verzamelen. We hebben er al veel. Heb je ook gedachten? Aarzel dan niet om die alvast mede te delen. Vertel ze door. Of schrijf ze op in steek ze in de brievenbus, Koningin Astridlaan, 31. Omgekeerd, als iemand je aanspreekt, verschiet dan niet. We willen niemand vergeten. In het najaar hopen we dan in tweede versnelling te zijn. We geven dan vorm aan een kerngroep, en stellen werkgroepen samen. Die trachten dan de gedachten in werkelijkheid om te zetten. Wat is haalbaar?. Gaat het aanspreken? Moeten we het wel doen? Kunnen we het wel betalen? Past het in een groter verband? Alles wordt dan duidelijker en dan gaan we er ons ook voor inzetten, om dit te bewerkstellingen.

En dan is het begin 2008. Dit betekent de derde versnelling. De beslissingen zijn in de voorgaande fase al genomen. Nu gaan we ervoor. Niet meer plannen nu, maar echt concreet werken.

In de gedachten zit alvast:

- Pasen valt vroeg in 2008. Vlak erachter denken we aan een weekend met ontmoetingskansen, uitdrukking geven aan het verleden door een tentoonstelling, blik op de toekomst door een gespreksochtend, en nog andere dingen.

- Het jubileum viert zich in de periode april tot aan juni, de naamdag van de heilige Antonius, onze schutspatroon.

Wil je meewerken, geef je naam op. Heb je ideeën? Deel ze mee, aan de pastoor, of aan iemand van de parochieploeg of van de kerkraad.


Je mag ook een mail naar mij sturen, dan geef ik het door. Klik hier.
Bovenstaande tekst verscheen in het parochieblad, begin maart 2007.

19:53 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: parochie, zelzate |  Facebook |