22-10-06

Een zorgzame samenleving, daar kies ik voor.

Op zondag 15 oktober, in de kerk van Sint Antonius, Zelzate West, weerklinkt het ankerlied. Een aantal mensen, gezonden en zieken, zijn samen gekomen om eucharistie te vieren. In het gebedshuis komen allen samen om lief en leed, last en kruis te delen. Het is een viering om, gesteund door de sacramenten, sterkte vinden om met elkaar om te gaan en niemand uit te sluiten. Voor de Nationale Ziekendag kiezen we voor een zorgzame samenleving. Een aantal mensen komen aan het woord. Ze staan niet vaak vooraan. Ze voelen zich wat onwennig. Maar dat deert hen niet. De boodschap brengen ze goed en verstaanbaar over. De eerste lezing komt uit een brief van de apostel Paulus, en vertelt ons om gelukkig te zijn met het leven, om ons met geduld door al de moeilijkheden te werken.

De pastoor die in de dienst voorgaat heeft bij zijn inleiding al de context van de viering geschetst en brengt in het evangelie de blijde boodschap over. De voorzitster van Ziekenzorg pleit dan voor het sociale netwerk dat we in de verenigingen terugvinden. Zij beklemtoont de toegankelijkheid en heeft uitdrukkelijk aandacht voor de mantelzorg.

Dan komt de zalving. De pastoor gaat met het Heilig Oliesel de kerk in, om de zieken te zalven. Met dit sacrament komt het heil en de troost naar boven. Verschillende mensen die slecht ter been zijn, hechten er waarde aan om toch recht te staan, en zo waardig het sacrament te ontvangen. Dit respect houdt voor alle omstaanders een zegen in.

De zalving is het meest eigen aan de dienst van ziekendag. Daardoor krijgt het vervolg van de viering een diepgaander en bewuster aspect. Zeker na de consecratie, als de gemeenschap van de kerk, van de gewone mensen en van de heiligen, van de levenden en de overledenen tastbaar gestalte krijgt. En dat in het gezamenlijke gebed, de communiegang, de samenzang ondersteund door orgel en koor.

Het is een mooi besluit: Waar goedheid heerst in ons bestaan is God niet ver van ons vandaan.


(Parochieblad, 18 oktober 2006

18:29 Gepost door G.U.Y. | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ziekenzorg |  Facebook |